Vilniaus miesto nakvynės namai pradeda įgyvendinti projektą „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“

Vilniaus miesto nakvynės namai pradeda įgyvendinti projektą „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“

Vilniaus miesto nakvynės namai 2018 m. liepos 10 d. pasirašė finansavimo sutartį su Centrine projektų valdymo agentūra ir pradeda įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0010 „Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 rekonstrukcija“, kuriam įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ yra skirtos Europos regioninio fondo lėšos. Bendra projekto vertė 1.969.153,83 Eur, iš jų Europos regioninio fondo lėšos 1.673.780,75 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 295.373,08 Eur.

Projekto įgyvendinančioji institucija – Vilniaus miesto nakvynės namai.
Projekto pradžia: 2018 m. liepos mėn.
Projekto pabaiga: 2021 m. liepos mėn.
Projekto tikslas –
Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą socialinės rizikos asmenims Vilniaus mieste.

Įgyvendinant projektą numatomi Nakvynės namų A. Kojelavičiaus g. 50 Vilniuje pastato energiją taupantys sprendiniai: pastato fasado, cokolio, langų angokraščių, stogo ir kitų išorinių atitvarų šiltinimas; grindų ant grunto šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, karšto ir šalto vandens tiekimo ir nuotekų bei šildymo sistemų rekonstrukcijos, papildomų sanitarinių mazgų įrengimas; taip pat aplinkos sutvarkymas. Rekonstruotas pastatas atitiks A klasės energinį naudingumą.

Atlikus pastato (Kojelavičiaus g. 50) rekonstrukcijos darbus, šiame Vilniaus miesto nakvynės namų filiale bus užtikrintos bendrosios ir socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo ir socialinių įgūdžių ugdymo bei palaikymo) paslaugos socialinės rizikos asmenims. Taip pat į pastatytą priestatą bus perkeltas nakvynės namų filialas „Sala“.

Įrengtose filialo Kojelavičiaus g. 50 patalpose bus teikiamos bendrosios socialinės priežiūros (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, transporto organizavimo, socialinių-kultūrinių, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo), laikino ir ilgalaikio apnakvindinimo bei socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Filialo „Sala” patalpose bus teikiamos bendrosios socialinės priežiūros ir laikino apnakvindinimo paslaugos. Nakvynės namų filiale Kojelavičiaus g. 50 bus 60 laikino ir 40 ilgalaikio apnakvindinimo vietų bei 30 vietų filialui „Sala“ – iš viso atnaujinant 130 vietų.

 

Komentarai išjungti.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti