Teisinė informacija

Teisinė informacija

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Biudžetinės įstaigos Vilniaus „Vilko pėdos” namų veikla

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Socialinių paslaugų katalogas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (aktuali suvestinė redakcija)

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-05-01)

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija (2020-04-08 – 2020-12-31)

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-07-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2020-06-01)

Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Galiojanti suvestinė redakcija (2020-05-01 – 2020-11-02)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-12-06)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-14)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)

Informacija atnaujina 2021-12-05

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti