Paslaugos ir apmokėjimas

Paslaugos ir apmokėjimas

Biudžetinėje įstaigoje Vilniaus „Vilko pėdos” namai teikiamos šios paslaugos:

 1. Bendrosios socialinės paslaugos:
  1) konsultavimo;
  2) informavimo
  3) tarpininkavimo ir atstovavimo;
  4) transporto organizavimo;
  5) socialinės – kultūrinės;
  6) asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
 2. Socialinės priežiūros paslaugos:
  1) laikino apnakvindinimo;
  2) socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 3. Organizuojama ir tvarkoma socialinių paslaugų gavėjų apskaita;
 4. Bendradarbiaujama su vyriausybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas;
 5. Vykdomi Savivaldybės pavedimai socialinių paslaugų srityje bei sprendžiami kiti socialinių paslaugų klausimai.

Norint gauti išvardintas paslaugas, būtina dalyvauti apgyvendinimo komisijos posėdyje. Atvykstant į  posėdį, kuris vyksta kiekvieną trečiadienį, 14 val. (išskyrus švenčių dieną), su savimi būtina turėti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Darbo ieškančio asmens atmintinę (jei esate bedarbis);
 • Neįgalumo pažymėjimą (jei tokį turite);
 • Pensininko pažymėjimą (jei tokį turite);
 • Darbo sutartį (jei dirbate);
 • Pažymą apie paleidimą iš įkalinimo įstaigos (jeigu esate kalėjęs (-usi));
 • Santuokos liudijimą (jei esate šeima).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-10-07 d. direktoriaus įsakymu Nr. 30-2936, sudarytai socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Vilniaus „Vilko pėdos” namuose komisijai, priėmus sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) skyrimo, Direktoriui pasirašius sprendimą dėl Paslaugų skyrimo, asmenys apgyvendinami pristatę pažymą, patvirtinančią, kad asmuo neserga užkrečiamomis ligomis.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1256 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ III skyriaus 20 p., nustatyta tokia mokėjimo tvarka:

 • Socialinės priežiūros paslaugos BĮ Vilniaus „Vilko pėdos” namuose pirmąsias 30 kalendorinių dienų yra nemokamos. Pradedant antruoju socialinės priežiūros paslaugų teikimo mėnesiu, asmeniui mokėjimo dydis per mėnesį yra – 31,40 EUR (20 % VRP) (Nuo 2023-01-01  Valstybės remiamų pajamų dydis– 157 Eur (toliau –VRP)).
 • Socialinės priežiūros paslaugos padalinyje „Prie užtvankos” A. Kojelavičiaus g. 50 – 31,40 Eur;
 • Laikino apnakvindinimo paslauga (1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros) BĮ Vilniaus „Vilko pėdos” namų padalinyje „Prie užtvankos” A. Kojelavičiaus g. 50 ir padalinyje „Saugūs namai” A. Kojelavičiaus g. 50, Vilniuje teikiamos nemokamai;
 • Apnakvindinimo paslaugos apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių bei kitų toksinių medžiagų padalinyje „Saugūs namai” A. Kojelavičiaus g. 50, Vilniuje dydis už vieną apnakvindinimą yra – 31, 40 EUR  (20 % VRP).

Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti internetu pervedant į BĮ Vilniaus „Vilko pėdos” namų sąskaitas:

 • Už BĮ Vilniaus „Vilko pėdos” namų (Vilkpėdės g. 12, Vilnius) ir jų padalinio „Prie užtvankos”  (A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius) paslaugas:

Luminor Bank AS – sąskaitos numeris LT 33 4010 0495 0135 1645

Gavėjas Biudžetinė įstaiga Vilniaus „Vilko pėdos” namai

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) būtina nurodyti vardą, pavardę.

 • BĮ Vilniaus „Vilko pėdos” namų padalinio „Saugūs namai” (A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius) paslaugas

Luminor Bank AS – sąskaitos numeris LT414010 0510 0515 3268

Dėmesio: Mokant už padalinio „Saugūs namai” paslaugas, būtina nurodyti paslaugų gavėjo vardą, pavardę ir Akto numerį, esantį Paslaugų pirkimo kvite.

Mokant už kitą asmenį, paskirtyje būtina nurodyti: paslaugų gavėjo vardą, pavardę ir Akto numerį.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti