Paslaugos

Paslaugos

Vilniaus miesto nakvynės namuose teikiamos:

 1. Bendrosios socialinės paslaugos:
  1) konsultavimo;
  2) informavimo
  3) tarpininkavimo ir atstovavimo;
  4) transporto organizavimo;
  5) socialinės – kultūrinės;
  6) asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;
 2. Socialinės priežiūros paslaugos:
  1) laikino apnakvindinimo;
  2) socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 3. Organizuojama ir tvarkoma socialinių paslaugų gavėjų apskaita;
 4. Bendradarbiaujama su vyriausybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas;
 5. Vykdomi Savivaldybės pavedimai socialinių paslaugų srityje bei sprendžiami kiti socialinių paslaugų klausimai.

Norint gauti išvardintas paslaugas, būtina dalyvauti apgyvendinimo komisijos posėdyje. Atvykstant į  posėdį, kuris vyksta kiekvieną trečiadienį, 14 val. (išskyrus švenčių dieną), su savimi būtina turėti šiuos dokumentus:

 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • Darbo ieškančio asmens atmintinę (jei esate bedarbis);
 • Neįgalumo pažymėjimą (jei tokį turite);
 • Pensininko pažymėjimą (jei tokį turite);
 • Darbo sutartį (jei dirbate);
 • Pažymą apie paleidimą iš įkalinimo įstaigos (jeigu esate kalėjęs (-usi));
 • Santuokos liudijimą (jei esate šeima).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2014-10-07 d. direktoriaus įsakymu Nr. 30-2936, sudarytai socialinės priežiūros paslaugų skyrimo Vilniaus miesto nakvynės namuose komisijai, priėmus sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) skyrimo, Nakvynės namų direktoriui pasirašius sprendimą dėl Paslaugų skyrimo, asmenys apgyvendinami pristatę pažymą, patvirtinančią, kad asmuo neserga užkrečiamomis ligomis.

Vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 2014 gruodžio 03 d. sprendimu Nr. 1-2160  „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“, nustatyta mokėjimo tvarka:

 • Socialinės priežiūros paslaugos Nakvynės namuose pirmąsias 30 kalendorinių dienų yra nemokamos. Pradedant antruoju socialinės priežiūros paslaugų teikimo mėnesiu, asmeniui mokėjimo dydis per mėnesį yra 20 % VRP:

– 24,40 EUR (Nuo 2018-01-01 valstybės remiamų pajamų dydis (toliau –VRP) didėja nuo 102,0 Eur iki 122,00 Eur. ).

 • Laikino apnakvindinimo paslauga (1 kartas, ne ilgiau kaip 3 paros) Nakvynės namų filiale A. Kojelavičiaus g. 50 ir filiale „Sala“ teikiamos nemokamai.
 • Apnakvindinimo paslaugos apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių bei kitų toksinių medžiagų Nakvynės namų filiale „Sala“ dydis už vieną apnakvindinimą yra:

– 23,78 EUR  (nuo 2019 m. kovo 31 d. iki 2020 m. kovo 31 d.).

Už suteiktas paslaugas galima atsiskaityti internetu pervedant į Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto nakvynės namų sąskaitą:

Luminor Bank AS – sąskaitos numeris LT 33 4010 0495 0135 1645

Gavėjas Vilniaus miesto nakvynės namai

Mokėjimo pavedime (paskirtyje) būtina nurodyti vardą, pavardę.

Mokant už Vilniaus miesto nakvynės namų filialo „Sala“ paslaugas, būtina nurodyti vardą, pavardę bei Akto numerį, esantį Paslaugų kvite.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti