Administracinė informacija

Administracinė informacija

Vilniaus miesto nakvynės namai  yra biudžetinė savivaldybės įstaiga, kurios paskirtis –  teikti laikiną prieglobstį ir integruoti į visuomenę socialinę atskirtį patiriančius asmenis. Mūsų kokybės politika yra neatsiejama nuo misijos, vizijos ir vertybių.      

Mūsų misija  yra teikti bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, siekiant teigiamų pokyčių asmens gyvenime, grąžinant jų gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruojant juos į visuomenę.

Mūsų vizija yra būti modernia, bendradarbiaujančia, atvira naujovėms ir pokyčiams įstaiga, kuriančia orias gyvenimo sąlygas paslaugų gavėjams, įgalinančia  juos ir prisidedančia prie stigmos mažinimo visuomenėje.

Įstaigos vertybės:

 • profesionalumas (esame savo srities specialistai);
 • atsakingumas (esame atsakingi už savo darbus ir priimtus sprendimus);
 • pagarba žmogui (tikime, kad kiekvienas žmogus yra vertybė);
 • įgalinimas (skatiname paslaugų gavėjus siekti gyvenimo būdo pokyčio);
 • kokybė (ieškome efektyvių būdų paslaugoms gerinti);
 • partnerystė (bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis);
 • inovatyvumas (ieškome tobulėjimo krypčių, domimės naujovėmis ir jas skatiname).

Įstaigos funkcijos:

Teikti bendrąsias socialines paslaugas:

 • konsultavimo,
 • Informavimo,
 • tarpininkavimo ir atstovavimo,
 • transporto organizavimo,
 • socialinės – kultūrinės,
 • asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo

Teikti socialinės priežiūros paslaugas:

 • laikino apnakvindinimo;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

Organizuoti ir tvarkyti socialinių paslaugų gavėjų apskaitą;

Bendradarbiauti su vyriausybinėmis, savivaldybių ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas;

Vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje bei spręsti kitus socialinių paslaugų klausimus.

Įstaigos kokybės tikslai

1.      Teikti kokybiškas socialines paslaugas, atliepiant paslaugų gavėjų, steigėjų, socialinių partnerių poreikius bei lūkesčius ir vidaus bei išorės paslaugų kokybės vertinimus.

2.      Didinti paslaugų gavėjų socialinę įtrauktį.

3.     Tobulinti paslaugų kokybę, taikyti inovacijas, lanksčiai reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius socialinės politikos srityje.

4.      Siekti aukštos paslaugų kokybės kultūros ir paslaugų kompleksiškumo.

5.      Užtikrinti saugią personalo ir paslaugų gavėjų aplinką bei tam reikalingus išteklius pakankamus išteklius.

6.      Siekti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, sudarant nuolatinio mokymosi galimybes profesionalumui užtikrinti. Stiprinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.

7.      Palaikyti ryšį tarp visų įstaigos padalinių, skatinti bendradarbiavimą ir operatyvumą.

8.    Vystyti ryšius su socialiniais partneriais ir kitomis suinteresuotomis šalimis bei plėsti bendradarbiavimo ribas.

Vilniaus miesto nakvynės namų vadovybė įsipareigoja:

 1. Sudaryti palankias  darbo  sąlygas  įstaigos darbuotojams, kad jie galėtų dirbti  kokybiškai  ir  efektyviai bei užtikrinti jiems socialines garantijas.
 2. Operatyviai koordinuoti socialinių paslaugų teikimo procesus, užtikrinti ryšį tarp visų įstaigos padalinių, telkti išteklius ir finansines investicijas.
 3. Skatinti darbuotojų  kūrybinę  iniciatyvą  bei įvertinti jų nuopelnus.
 4. Sudaryti sąlygas, kad paslaugų gavėjai  gautų kokybiškas ir saugias, kokybės principus atitinkančias paslaugas.
 5. Skatinti ir palaikyti įstaigos išsikeltus socialinės atsakomybės tikslus bei vystymo kryptis.

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Patinktys

Šie slapukai būtini sklandžiam svetainės darbui, jie nekaupia jokios konfidencialios informacijos, kurios pagalba būtų galima rinkti apie asmenį informaciją ir ją panaudoti.

Užverti